Fragt

Gratis levering

Vi sender dine varer gratis til dig inden for 5 hverdage. Vi tilbyder gratis levering i hele landet, men kun til brofaste øer. Levering til ikke-brofaste øer sker til nærmeste fastlandshavn.

Vær opmærksom på, at varerne stilles uden kvittering, hvis du ikke er hjemme, når fragtmanden kommer. Dette accepterer du, når du under købet accepterer webshoppens “Vilkår og betingelser”.

Du har mulighed for at sende en besked til fragtmanden i kommentarfeltet “Bemærkninger til ordren”. Du kan eksempelvis ønske at blive ringet op 1/2 time før levering, men vær opmærksom på, at vi ikke kan kræve af fragtmanden, at han ringer på forhånd, og at det dermed alene er noget, du kan anmode om.

Hent din pakke hos os

Du er også velkommen til at hente dine varer hos Kingo Unika på adressen: Højgårdsvej 25, 8620 Kjellerup.

Kontroller dine varer

Al risiko overgår fra fragtmanden til dig ved leveringen. Du skal derfor ved levering kontrollere varerne for fragtskader. Kontroller derfor om emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal varer svarer til det leverede, inden du kvitterer for modtagelsen. Selve emballagen og/eller pallen skal ikke brydes og/eller åbnes for kontrol af fragtskader.

Egen risiko

Varerne er leveret, når de er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart udenfor leveringsadressen. Som køber bærer du risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg, som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon 8722 9000 eller på e-mail info@kingounika.biz.